Als COVID-19 een impact heeft gehad op uw bedrijf, bent u niet alleen. Terwijl de pandemie van het coronavirus de activiteiten in het hele land stillegt, verwacht 27% van de bedrijven dat het een matige tot grote impact op hun omzet zal hebben, en 30% verwacht dat het een vergelijkbare impact op hun toeleveringsketen zal hebben. Kleine bedrijven hebben het moeilijk om open te blijven - en het is nog moeilijker om winst te maken. Hiervoor willen bedrijven vaak lenen zonder bkr toetsing, om de moeiljke tijd door te komen. Sommige bedrijven die als "niet-essentieel" worden beschouwd, hebben van lokale overheden zelfs de opdracht gekregen hun deuren te sluiten tot de crisis voorbij is. Om de crisis aan te pakken en kleine bedrijven te steunen in de nasleep van een wereldwijde pandemie, heeft het Congres onlangs de CARES Act aangenomen. Dit stimuleringspakket van $ 2 triljoen heeft meer dan $ 349 miljard aan noodsubsidies, leningen die kunnen worden kwijtgescholden, en bestaande leningen voor kleine bedrijven opzij gezet. Veel bedrijven zullen afhankelijk zijn van dit geld om hun deuren open te houden en hun werknemers betaald te krijgen in de komende maanden. COVID-19 leningopties Het loonstrookbeschermingsprogramma Een lening van maximaal $10 miljoen die bijna volledig kwijtscheldbaar is, zolang 75% wordt besteed aan loonuitgaven (loonstrookjes, uitkeringen, ziekteverlof, enz.) en de andere 25% wordt besteed aan kosten zoals hypotheek, huur, of nutsvoorzieningen. De economische schade- en rampenlening (EIDL): Een lening van maximaal $2 miljoen met een volledig vergeefbaar contant voorschot van $10.000. De rest van de lening komt niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar kan veel flexibeler worden gebruikt voor lonen, huur, nutsvoorzieningen, productiekosten en meer. Ook kun je voor een lager bedrag gaan, namelijk 400 euro lenen via spaarbuidel.nl. SBA Overbruggingsleningen: Leningen die snel toegang geven tot $25.000 voor leners die al een zakelijke relatie hebben met een SBA Express Lender. SBA Schuldverlichting: Via deze leningsoptie betaalt de SBA de hoofdsom, rente en kosten van bestaande en nieuwe leningen, waaronder 7(a), 504, en microleningen. Zodra uw onderneming een SBA-lening heeft verkregen, heeft u een belangrijke hindernis voor kleine ondernemingen genomen: toegang tot liquide middelen. U hebt nu vele opties voor u liggen om uw bedrijf weer op te bouwen. Maar in ongekende tijden als deze moet u het slim en zakelijk aanpakken. Hier zijn 3 slimme manieren om uw bedrijf opnieuw op te bouwen met een SBA-lening na te zijn getroffen door COVID-19. 1. Investeer in personeel Een bedrijf is geen bedrijf zonder zijn mensen. Niet alleen doen zij het werk, maar zij vormen ook de bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur overeind houden is een enorme uitdaging tijdens het coronavirus wanneer miljoenen Amerikanen van thuis uit werken. Paycheck Protection Program leningen zijn speciaal ontworpen om uw werknemers op de loonlijst te houden in de uitdagende maanden die komen. Dus zodra u uw SBA-lening hebt gekregen, moeten eerst de eerste dingen gebeuren: betaal uw werknemers en zorg ervoor dat ze betaald blijven totdat alles weer normaal is. Zorg ervoor dat er geen voordelen zoals betaald ouderschapsverlof of ziekteverlof verloren gaan en dat alle werknemers goed op de hoogte zijn van de opties die hen ter beschikking staan. Zorg ervoor dat ze alles hebben wat ze nodig hebben om thuis te werken en dat ze veiligheidsmaatregelen kunnen nemen, zoals sociale afstand houden, als ze zich op locatie moeten melden. Als u uw personeelsbestand sterk houdt tijdens deze economische omwenteling, kan uw bedrijf ook over maanden een consistent serviceniveau blijven bieden. 2. Ben open met partners, leveranciers en medewerkers Zelfs wanneer de pandemie van het coronavirus voorbij is en de mensen weer aan het werk gaan, zal de strijd voor kleine bedrijven nog niet voorbij zijn. Deze gebeurtenis heeft een enorm wereldwijd effect, en we zullen het rimpeleffect waarschijnlijk nog jaren voelen. Wat u onmiddellijk kunt doen, is actie ondernemen terwijl regeringsfunctionarissen zich met het grote geheel bezighouden. Praat met de mensen die uw bedrijf draaiende houden: uw investeerders, leveranciers en partners. Werk met hen samen om een verdediging op te zetten die ervoor zorgt dat uw toeleveringsketen sterk is, u over de nodige financiering beschikt en uw klanten tevreden zijn. 3. Verwacht het onverwachte Als we hieruit komen - en samen zullen we dat doen - zullen bedrijven een wilde rit achter de rug hebben. Ze zullen hun ervaringen waarschijnlijk niet snel vergeten. En dat is een goede zaak. We weten nu wat er mogelijk is tijdens een van de grootste economische rampen in de geschiedenis, maar we leren ook hoe we de volgende keer beter voorbereid kunnen zijn, zelfs als we deze keer niet op de hoogte waren. Wees voorbereid op wat er na de coronavirus pandemie komt door een crisisplan op te stellen. In plaats van op de golven van een crisis mee te liften, kunt u een plan opstellen om de volgende crisis effectief te beheersen. Breng mogelijke scenario's in kaart, zoals hoe u uw personeelsbestand kunt beheren wanneer iedereen op afstand gaat werken. Welke tools gaat u gebruiken om ervoor te zorgen dat u virtueel verbinding kunt maken als dat nodig is? U kunt deze situaties zelfs simuleren om er zeker van te zijn dat u over de juiste protocollen beschikt om uw bedrijf te beheren.

Canning food can preserve our favorite dishes for up to ten years. Canning is a traditional method of preserving food where food is sealed in an air-tight canning jar and processed to the maximum extent possible. The term canning refers to both the processing stage involved in sealing, and processing as well as the sealing process itself. Under certain circumstances, canning can be several years longer but canning food usually offers a longer shelf life, which usually ranges from one to three years. Many different types of canning foods can be prepared and preserved using canning techniques. Some of the more common ones are canning eggs, preparing fruits and vegetables in canning juices, canning meats, preparing dairy products such as butter, canning vegetables and meat, canning flour and baking products, and canning fruits and other products. Pressure canning, slow canning, and hot-water cans are some of the methods commonly used. Canning your own food will save you money because you will be able to buy the ingredients more cheaply. The following are some canning tips to help you can your own food with ease. If you can seal and process food correctly, then you can guarantee it will be kept for a very long time. This can lead to huge savings, especially if you can prepare and can many canned products at once. Pressure canning, which is a safe canning method, is ideal if you need to scan a lot of canning food quickly because you are working to conserve supplies. When pressure canning food specially made canning jars are needed and this can make it harder to locate them if you are searching for that perfect product. You can reduce processing times by adjusting the amount of heat in processing times. Hot processed foods can be stored for longer periods of time than those that were processed at a lower temperature. If you are looking for the best canning versus raw food debate, the research is still out on which is better; however, if you look into both processes carefully, then you may be able to make an informed decision. There are certain canning methods that can be used to bring a food closer to its original state for use as food or for freezing. Water bath canning requires boiling water, either inside or outside of the jars, to get the correct ph balance. Then, the canning process occurs where the hot water is brought to a boil and the canning jars are placed in the water bath. The boiling water is removed quickly to prevent burning of the foods. It can be a laborious process but it does create longer lasting canned vegetables. Canned fruit preserving has been around for many years. Canning your own preserves is also not as difficult as many people think. They are very easy to do with a little preparation and the proper ingredients. Food canning recipes can be found throughout the internet or in books on the hundreds of canning guides that are available for purchase. Once canning your own food you will be able to have long term produce. It makes great gifts as well.

Canning food can give your meals that perfect, mouthwatering taste, but it is also a good way of preserving food for future use. Modern canning methods can preserve food up to 20 times longer than the standard method. The other advantage is that you can make a variety of different foods in these jars, which you can then eat. There are many different types of canning jars available, but here are just a few examples. You can find them just about anywhere that supplies canning products, including your local grocery or department store. Glass jars - These come in a variety of sizes and are perfect for canning soups and sauces. You can put any type of liquid in the jar with the airtight seal intact. Because they have very little air inside, they maintain their shape for long periods of time, even after being used regularly. The airtight seal means that the contents are still at a high temperature and that they can be used over again. Canning food in these types of jars is great for making stock and for taking along to the store for freezing. Plastic jars - These also keep foods fresh and they do not require the airlock feature that glass jars have. However, since they cannot be frozen, you will want to be sure to leave some space at the top of the jar for the drainage of steam. Food that is canned in these types of jars is not as long-lasting as those that are stored in the freezer. They do, however, maintain their shape for a very long time, sometimes up to ten years. You can use them for freezing or canning any type of food. Glass jars - These are the cheapest of the canning jars, and they are perfect for everyday canning. The only drawback is that the glass jars retain their shape for a longer period of time than the plastic ones. When you are ready to use them, you should carefully wash them and remove all the bits that might be stuck to the jar lids. This will help the food to cook evenly once it is placed in the canner. You can also purchase a canner that has an air tight seal, rather than replaceable lids, for foods such as fruits and vegetables. Water Bath Canning - These types of jars were invented by a canning expert so that you do not need to use as much pressure as you would in the canning process when you are canning food in them. You can place any kind of dried product in these jars to bring out its natural color and flavor. These are great for soups, sauces, creamers and mayonnaise as well. The jars work best when you first begin to can using the water bath canning method. Glass jars are not the only option for canning your foods. The old standard still stands today; that is, you can use anything you can find to make preserving your foods fun and interesting! You can have fun experimenting with different ingredients to come up with unique recipes and canning techniques that suit your tastes. You can even go back to the world war two days and remember how easy canning was back then.

Canning food for long term storage offers a number of benefits. Foods that are canned can retain much of their nutritional value, are generally free of chemicals and preservatives and maintain a better texture than their fresh food counterparts. However, canning your own food can also be a very satisfying and economical hobby or even business. It does require a bit of equipment and can be very challenging at first, but with a little practice you can learn the basics and soon be able to produce excellent canned meals. The most important part of canning food is making sure that all surfaces are thoroughly cleaned so as not to allow the growth of bacteria or fungus. This is particularly important if using canning foods such as fish, meats or fruit and vegetables. Meat needs to be washed thoroughly and then marinated or smoked before canning. Vegetables can be washed and then dried in the air, but must be kept on the short side in order to prevent burning. Some vegetables such as potatoes can even be canned whole. To make the canning food items ready for freezing, you will need to store them in a refrigerator or freezer and then thaw them using boiling water method then place them in the canning jars or containers. Depending on your storage and cooking requirements, you can choose from several canning methods such as canning jars, canning buckets, canning mason jars, canning terra cotta jars, ceramic jars or glass jars. Glass jars allow a good air circulation and ventilation and are recommended for use with all types of food. There are many different types of processed food that can easily be preserved through canning. A good example is prepackaged foods where meat, fish or other processed food is preserved by canning and drying processes. Homemade preserved food can also be a source of dietary fiber, which is beneficial for people who are on vegetarian diets. Vegetables, canned green beans, pickles, peas, mushrooms and others can be prepared as fresh and tasty meals if canning them is done properly. Canning foods that are rich in vitamin C like oranges, tomatoes and other citrus fruits can also spoil quickly if they are not stored properly. A solution of one part vinegar and two parts water can be used in jams and jellies to preserve the foods. Dried fish and meats are especially important for diabetic patients because diabetics have a poor ability to process carbohydrates and must rely on natural sugar from fruits and vegetables to satisfy their sweet cravings. Aside from these, fruits and vegetables that are canned can also be used in sauces and marinades and can be eaten on their own or added to other foods in salads and stir fries. Although canning has been used for several years, food preservation is still one of the most popular ways of preserving foods at home. Preserving home food can be as simple as adding a pinch of salt to a jar of salsa or marinate a meat in some garlic and salt and let it marinate overnight. To preserve fruits and vegetables in as much flavor as possible, canning recipes can always be followed. Just remember to place proper amounts of liquid in the jars to avoid containers leaking all over the kitchen.